Hướng dẫn-Hình thức thanh toán

I.Phương thức thanh toán:

1.Hình thức thanh toán: Thanh toán chuyển khoản vào:

-Tài khoản: 19027375268015 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Gia Định

-Nếu là ủy nhiệm chi quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán 0902648546 (Mrs Trinh) để xác nhận.

2.Hình thức thanh toán bằn tiền mặt

-Là hình thức thanh toán sau khi nhận hàng

3.Thời hạn thanh toán và các giấy tờ thanh toán:

Đối với các đơn hàng có giá trị lớn có thể thanh toán làm nhiều đợt,tùy theo thỏa thuận với các bên.

II.Quyền và trách nhiệm của các bên

1.Quyền và trách nhiệm của bên Bán:

–   Bên Bán có trách nhiệm bàn giao thiết bị theo đúng nội dung Hợp đồng và đúng thời hạn qui định cho bên Mua.

2.Quyền và trách nhiệm của Bên Mua:

–  Trong trường hợp Bên Mua nhận hàng chậm so với thời hạn qui định thì Bên Mua sẽ chịu phạt 0,05% tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

–  Nếu Bên Mua không thực hiện nghĩa vụ nhận hàng quá 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo giao hàng của Bên Bán thì coi như Bên Mua tự ý hủy bỏ Hợp đồng này và chịu phạt số tiền tương đương 15% giá trị Hợp đồng.

–  Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên Bán theo Điều 3 của Hợp đồng. Nếu Bên Mua thanh toán chậm cho Bên Bán thì Bên Mua sẽ phải chịu lãi suất chậm trả tương ứng là 0,05% giá trị phần Hợp đồng chậm trả cho 01 (một) ngày thanh toán chậm.